Vad betyder det att ett ord finns?

Det är inte Språkrådet eller Svenska Akademien som bestämmer om ett ord finns. Däremot kan man få hjälp av Frågelådan och ordböckerna på portalen svenska.se Länk till annan webbplats. med ordval, uttal, stavning och böjning av ord. Orden som listas i SAOL och Svensk ordbok (SO) är etablerade i språkbruket och accepterade av språkvårdare och språkbrukare i allmänhet. Orden speglar det aktuella allmänspråket och fungerar att använda i många sammanhang. Slangord, tillfälliga inlån, termer och gruppspråk tas inte i samma utsträckning med i ordböckerna på svenska.se, även om de kan vara accepterade och fungera väl i andra mer specifika kontexter.

Offentliga institutioner i samhället, till exempel myndigheter, ska enligt språklagen uttrycka sig på ett sätt som allmänheten kan förstå: vårdat, enkelt och begripligt. Om man skriver för en myndighet är det därför bra att använda vanliga ord, och termer med tydliga och välavgränsade definitioner. Privatpersoner och företag får dock använda vilka ord som helst så länge det sker inom andra lagars gränser. Vem som helst kan också hitta på ord, även om risken finns att andra inte förstår vad man menar om de används.

Läs mer om klarspråk och språklagen