Vad är terminologi för något?

En samling av termer inom ett ämnesområde kallas ibland för områdets terminologi, till exempel medicinsk terminologi, handarbetets terminologi.

Men ordet terminologi kan också användas om den teori som hanterar termer och begrepp inom fackspråken, den så kallade terminologiläran.

Läs mer om terminologi