Vad är skillnaden mellan term och begrepp?

Termen är det språkliga uttrycket (exempelvis patient), medan begreppet är det vi menar när vi använder termen och som beskrivs i en definition (exempelvis ’person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård’). En terminolog frågar sig alltid: Vad är det för begrepp som ligger bakom termen? Vilken term använder du om den här företeelsen?

Läs mer om termer och begrepp

Kunskapsbank om fackspråk och termer: