Ska den så kallade rinkebysvenskan klassas som en dialekt?

Nej, den är snarare ett gruppspråk som utvecklats av ungdomar i invandrartäta storstadsförorter.

Precis som slang används rinkebysvenska i vissa situationer och i vissa syften. Som kamratspråk är den ett uttryck för gemenskap och solidaritet inom den egna gruppen och markerar samtidigt avstånd från andra grupper.