Ska den så kallade rinkebysvenskan klassas som en dialekt?

Nej, den är snarare ett gruppspråk som utvecklats av ungdomar i invandrartäta storstadsförorter.

Precis som slang används rinkebysvenska i vissa situationer och i vissa syften. Som kamratspråk är den ett uttryck för gemenskap och solidaritet inom den egna gruppen och markerar samtidigt avstånd från andra grupper.  

Läs mer om förortssvenska och förortsslang på sidan Förortssvenska.