Om ett nationellt minoritetsspråk dör ur, är det fortfarande ett nationellt minoritetsspråk?

Ja, det är det. Det står i minoritetslagen om minoriteter och minoritetsspråk vilka de nationella minoritetsspråken är. Om ett av språken dör ut har det fortfarande kvar statusen, och vem vet, det kan ju återuppstå! Hebreiskan, till exempel, var ett i stort sett utdött språk som togs i bruk i Israel igen och nu är högst levande.

Läs mer om de nationella minoritetsspråken