Hur förändras svenska språket?

Alla levande språk förändras, även svenskan. Mest utvecklas ordförråd och stil medan böjning och grammatik ligger mer fast. Många irriterar sig på att språket ändras, andra gillar språklig utveckling. Idag skriver vi alla generellt mer och växlar mellan kanaler och genrer vilket innebär större variation språkligt och stilmässigt.

Läs mer om svenskans förändring och utveckling