Har andra länder en språklag?

Många länder har lagar som som anger vilket språk som ska vara officiellt eller oficiella språk i landet. Finland, Frankrike och Polen har en sådan språklag. I Norge finns förslag om en språklag . I till exempel Nya Zeeland jämställs det nyzeeländska teckenspråket och maori med engelska i grundlagen, och i Mexiko jämställs 62 minoritetsspråk och det mexikanska teckenspråket med spanska. Att språklagarna skiljer sig åt mellan olika länder beror helt enkelt på att språksamhällena ser olika ut.