Namnvårdsgruppens rekommendationer om myndighetsnamn

Här hittar du Namnvårdsgruppens rekommendationer för myndighetsnamn i Sverige, namn på organisationsenheter och förkortningar av myndighetsnamn.

Isof ingår i samverkansorganet Namnvårdsgruppen som bland annat ger råd och rekommendationer kring namnbruk och namnplanering, främst avseende officiellt fastställda namn. Här hittar du länkar till tre av Namnvårdsgruppens rekommendationer. För mer information om gruppen besök Namnvårdsgruppens webbplats.