Landsmålsalfabetet

Landsmålsalfabetet har använts för att återge svenskt dialektuttal, och är därför vanligt i våra dialektsamlingar.

Landsmålsalfabetet skapades på 1870-talet av Johan August Lundell.

I pdf:en Förklaring av landsmålsalfabetet nedan hittar du en kortfattad förklaring av alfabetet, och en genomgång av de vanligaste tecknen. Dokumentet innehåller instruktioner om sydsvenska mål i första hand men går också att använda som en allmän introduktion. 

Vill du fördjupa dig i landsmålsalfabetet finns här också en länk till publikationen Svensk ljudskrift 1878-1960. En översikt över det svenska landsmålsalfabetets utveckling och användning huvudsakligen i tidskriften Svenska landsmål av Manne Eriksson.