Hantering av objekt

Utöver att beskriva befintlighet och förflyttning kan avbildande tecken även beskriva hantering av objekt.

Tecken som avbildar hanteringen av objekt får sin handform av handens form då den hanterar det specifika objekt som tecknet refererar till. Detta till skillnad från de tecken som beskriver befintlighet och förflyttning, där handformen istället hämtas från objektets framträdande form och storlek.

Om man till exempel håller i ett papper så väljer man handformen som benämns A-handen, som representerar hur handen formas när man håller i ett papper (exemplet ’någon lägger ett papper’). Om man däremot håller i ett glas så väljer man handformen som benämns S-handen, som representerar hur handen formas när man håller i ett glas (exemplet ’någon ställer ett glas’). Rörelsen väljs efter hur handen hanterar objektet. Som tidigare nämnts kan man variera det avbildande tecknets rörelsesätt och utnyttja orala adverb för att beskriva de olika sätten att hantera ett objekt: hårt, försiktigt, snabbt, slarvigt eller liknande.

Exempel

Följande satsexempel visar först ett lexikalt tecken som talar om vilket objekt som man handskas med. Därefter kommer ett avbildande tecken som beskriver hanteringen av objektet.

’Någon lägger ett papper’

’Någon ställer ett glas’

’Någon skruvar fast locket på en burk’