Form och storlek

Avbildande tecken kan användas för att beskriva ett objekts form och storlek.

Man kan även använda avbildande tecken för att ange form och storlek på ett objekt eller bara storlek (genom att med händerna visa ett föremåls konturer). Till skillnad från när det gäller de andra avbildande tecknen representerar handformen i detta fall inte själva objektet eller hanteringen av det.

I exemplet avbildande tecken som uttrycker olika former och storlekar på en handduk beskrivs en handduks olika former och storlekar med hjälp av pekfingret. Man "ritar" alltså ett tvådimensionellt föremåls kontur för att visa dess form och storlek.

När det gäller tredimensionella föremål använder man istället flathanden för att beskriva form och storlek. I exemplet avbildande tecken som uttrycker olika former och storlekar på en byggnad väljs flathanden för att beskriva en byggnads olika former och storlekar.

I exemplet avbildande tecken som uttrycker olika former och storlekar på en trälist beskrivs en trälist i olika former och storlekar. Då väljs handformen efter föremålets minsta eller mellersta dimension och handens förflyttning visar dess största dimension.

Andra avbildande tecken kan ange bara storleken, utan att visa formen på ett objekt. I exemplet avbildande tecken som uttrycker olika storlekar på en fisk beskrivs en fisk i olika storlekar utan att dess form anges. Tecknet kan utföras med måtthanden eller med två flata händer som visar storleken på fisken. Det är vanligt att munnen också bidrar med adverbiell betydelse som uttrycker ’liten’, ’stor’ eller ’jättestor’ (läs mer på sidan Adverb).

Exempel

Följande exempel visar avbildande tecken som uttrycker både form och storlek. De beskriver handdukar, byggnader och trälister i olika former och storlekar. Sista exemplet visar ett avbildande tecknen som uttrycker enbart storlek. Det beskriver storleken på en fisk.

Avbildande tecken som uttrycker olika former och storlekar på en handduk

Avbildande tecken som uttrycker olika former och storlekar på en byggnad

Avbildande tecken som uttrycker olika former och storlekar på en trälist

Avbildande tecken som uttrycker olika storlekar på en fisk