Svensk-romska ordlistor

Här hittar du svensk-romska ordlistor inom olika sakområden.

Här hittar du korta svensk-romska ordlistor inom olika sakområden. Romer som är spridda över världen tappar ofta en del av ordförrådet från sitt modersmål, och det är vanligt att man lånar in ord från andra språk. Just därför är det viktigt att med hjälp av ordlistor och ordböcker försöka upprätta ett unikt romskt ordförråd, även för fackord och andra speciella ord.

Särskilt viktiga är samhällsorden, det vill säga ord för den som vill orientera sig i det svenska samhället. Det rör sig till viss del om ord och begrepp som är unika för det svenska samhället och som därför kräver särskilda översättningar.

*Finns endast att beställa i tryckt format.