Zoom

Tecknet för ’Zoom’ bildades under början av pandemin 2020. Tecknet är ett direktlån från något land som spreds vidare inom Europa.

Publicerad 2020