Uttalsförändring hos tecknet ’fullt’

Tecknet ’fullt’ tecknas på ett sätt i svenskt teckenspråk. Men det förekommer att tecknet utförs med motsatt rörelse, vilket är en påverkan från amerikanskt teckenspråk.

Publicerad maj 2022