Tecknet ’processor ’har påverkat tecknet ’process’

Det finns två olika tecken för ’process’ som används. Ett av dessa tecken har påverkats av ’processor’, vilket från början betecknade processor som finns i en dator.

Publicerad 30 maj 2022