Tecknet för ’avokado’

Många utför avokado som ett bokstaverat tecken. Men det finns ett annat tecken som också kan användas.

Publicerad 30 maj 2022