Tecken som kan förväxlas med varandra

En del tecken får annan betydelse genom ändringar i rörelse, placering och handform. I denna film behandlas teckenparen ’Österrike’–’Östergötland’, ’gäst’–’turist’, ’försörja’–’övertala’, ’slopa’–’slump’.

Publicerad 2009