Syns eller ses?

Tecknet för ’syns’ och ’ses’ påminner om varandra. I denna film förklaras i vilka sammanhang respektive tecken kan användas.

Publicerad 30 maj 2022