Rekommenderat tecken för ’Israel’

Vilket tecken ska man använda för ’Israel’? Det svenska tecknet, som har funnits länge, eller det inlånade tecknet från israeliskt teckenspråk?

Publicerad november 2023