Rekommenderat tecken för ’Israel’

Diskussioner har dykt upp om att välja ett lämpligt tecken för ’Israel’. Det svenska tecknet som har funnits länge eller det inlånade tecknet från israeliskt teckenspråk.

Publicerad november 2023