Publicera eller skicka ut?

I denna film förklaras när man använder tecknet för ’publicera’ och när man använder tecknet för ’skicka ut’.

Publicerad 30 maj 2022