Princip för val av landstecken

Här förklaras principen för hur man väljer tecken för länder. De exempel som tas upp är tecknen för ’Brasilien’, ’Frankrike’, ’Ryssland’ och ’Malaysia’.

Publicerad 2009