Tecknet för 'pandemi'

Tecknet för ’pandemi’ bildades under början av pandemin 2020. Tecknet är en nybildning.

Publicerad 2020