Förväxling mellan tecknet för 'ordförande' och 'beslut'

Tecknet för ’ordförande’ och ’beslut’ ser snarlika ut och förväxlas ibland. I ’beslut’ används den passiva handen som artikulationsställe, men inte i tecknet ’ordförande’.

Publicerad maj 2022