Olika mötestecken

Möten sker i olika former och visas med olika tecken, vilket beskrivs i denna videofilm.

Publicerad 2010