Några uttalsfel

I denna film visas exempel på uttalsfel av tecknen ’konsulent’, ’bygga’, ’instrument’, ’mekaniker’, ’har’ och ’finns’. Det gäller att inte ha tummen mitt i hand.

Publicerad 2009