Hybridmöte

Tecknet för ’hydbridmöte’ bildades efter pandemins slut 2022. Tecknet är ett översättningslån från svenskan. Tecknet är en sammansättning av det nybildade tecknet för ’hybrid’ i förledet och det etablerade tecknet för ’möte’ i efterledet. Tecknet blev utsedd som årets tecken 2022.

Publicerad 2023