Hamas

Tecknet för ’Hamas’ började användas under hösten 2023 när kriget mellan Israel och Hamas bröt ut. Tecknet är inlånat från Israeliskt teckenspråk och har spritts i världen genom media. Det finns flera olika teckenval för ’Hamas’ beroende på vilket perspektiv man har.

Publicerad januari 2024