’Fråga’ som substantiv eller verb

Tecknet ’fråga’ kan se olika ut beroende på om det är ett substantiv eller verb. Men på senare tid har verb-formen börjat användas även som substantiv.

Publicerad 30 maj 2022