Först eller första

Ordningstalet ’första’ tecknas på ett sätt och adverbet ’först’ på ett annat sätt. Men idag används ordningstalet ofta som ett adverb.

Publicerad 2019