Översättning från 'för att' eller 'för'

Det finns olika tecken för att uttrycka ’för att’ och för prepositionen ’för’. Det gäller att välja rätt tecken.

Publicerad 2012