Tecknet för 'digitalt möte'

Tecknet för ’digitalt möte’ bildades under pandemin 2020. Tecknet är ett översättningslån från svenskan.

Publicerad 2020