Tecknet för ´corona'

Tecknet för ’Corona’ bildades under början av pandemin 2020. Tecknet är ett direktlån från ett annat lands teckenspråk, möjligen från Sydkorea, som spreds via sociala medier.

Publicerad 2020