Biltunnel eller tunnelbana

Det finns två olika tecken för tunnel. Initialtecknet kan användas för tunnelbana, inte för biltunnel.

Publicerad 2012