Öppna språkdata

Här finns språkresurser från Isof som är tillgängliga för vidareutnyttjande. Ordlistorna kan till exempel användas av myndigheter och andra organisationer som stöd för översättning och tolkning.

I nuläget hittar du bland annat Lexin, Myndighetstext och terminologi och Sverigefinska ordlistor.

Om Öppna språkdata

Genom att tillgängliggöra språkresurser som öppna data vill vi bidra till forskning inom språk och samhällsvetenskapliga ämnen. Vi vill också stimulera utvecklingen av teknik som gagnar språken i Sverige och bidrar till ökad tillgänglighet till information och service.

Ordlistorna är tillgängliga via licensen Creative Commons BY. Det innebär att vi tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på materialet, även i kommersiella sammanhang – mot att den som använder, bearbetar eller sprider materialet ser till att det framgår att Isof är upphovsman. Materialet får inte ändras eller användas på ett sätt som är kränkande för upphovsmannen. Mer information om licensen hittar du här Länk till annan webbplats..

En del av materialet är tillgängligt via licensen Public Domain Mark (PDM) eller Ingen upphovsrätt/Public domain. Dessa resurser har ingen upphovsrätt. Det är material som inte innehåller verk eller skyddade prestationer, alternativt innehåller enbart handlingar som är undantagna från upphovsrätt enligt 9 §, eller verk för vilka skyddstiden har gått ut.

Mer information om våra resurser finns i SweClarin-katalogen. Länk till annan webbplats.