Öppna språkdata

Här finns språkresurser från Isof som är tillgängliga för vidareutnyttjande. Ordlistorna kan till exempel användas av myndigheter och andra organisationer som stöd för översättning och tolkning.

Språkresurser från Isof

Här hittar du en sammanställning över de resurser som i nuläget finns på sidan Öppna språkdata Länk till annan webbplats.. Du hittar också länk till mer information i SweClarin-katalogen Länk till annan webbplats..


Innehåll Öppna språkdata

Namn

Beskrivning

Sökväg

Jiddisch

Jiddisch-svensk-jiddisch-ordboken innehåller omkring 8 200 uppslagsord. Den består av tre delar: en svensk-jiddisch del, en jiddisch-svensk del där sökorden följer det hebreiska alfabetet och en transkriberad jiddisch-svensk del där sökorden följer uttalet utifrån det svenska alfabetet. Den innehåller även en kortfattad grammatikdel.

Gå till Jiddisch i Isofs resurskatalog Länk till annan webbplats.

Lexin

Lexin flerspråkiga lexikon omfattar mellan 5 000 och 28 500 uppslagsord; vardagliga ord och fraser samt samhällsord. Till uppslagsorden ges språkexempel, satskonstruktion, stilistisk och grammatisk kommentar, sakupplysning samt förklaring och/eller synonym. Den svenska ordbasen som ligger till grund för de tvåspråkiga lexikonen har utarbetats av Göteborgs universitet.

Gå till Lexin i Isofs resurskatalogen Länk till annan webbplats.


Myndighetstext och terminologi

Texter och terminologi från svenska myndigheter på svenska med översättningar till ett eller flera europeiska språk.

Gå till myndighetsdata i Isofs resurskatalog Länk till annan webbplats.

Sverigefinska ordlistor

Svensk-sverigefinska ordlistor inom olika områden, framtagna av Sverigefinska språknämnden och Språkrådet. Ordlistorna behandlar bland annat socialförsäkring, vård och omsorg, politik, utbildning, djur och natur i Sverige.

Gå till sverigefinska ordlistor i Isofs resurskatalog Länk till annan webbplats.

Se information om sverigefinska ordlistor i metadatakatalogen Länk till annan webbplats.

Tolkordlistor

Omfattar termer inom rättsväsendet, den allmänna försäkringen, sjukvården och arbetsmarknaden.

Gå till tolkordlistor i Isofs resurskatalog Länk till annan webbplats.

Se information om tolkordlistor i SweClarin-katalogen Länk till annan webbplats.

Om Öppna språkdata

Genom att tillgängliggöra språkresurser som öppna data vill vi bidra till forskning inom språk och samhällsvetenskapliga ämnen. Vi vill också stimulera utvecklingen av teknik som gagnar språken i Sverige och bidrar till ökad tillgänglighet till information och service.

Ordlistorna är tillgängliga via licensen Creative Commons BY. Det innebär att vi tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på materialet, även i kommersiella sammanhang – mot att den som använder, bearbetar eller sprider materialet ser till att det framgår att Isof är upphovsman. Materialet får inte ändras eller användas på ett sätt som är kränkande för upphovsmannen. Mer information om licensen hittar du här Länk till annan webbplats..

En del av materialet är tillgängligt via licensen Public Domain Mark (PDM) eller Ingen upphovsrätt/Public domain. Dessa resurser har ingen upphovsrätt. Det är material som inte innehåller verk eller skyddade prestationer, alternativt innehåller enbart handlingar som är undantagna från upphovsrätt enligt 9 §, eller verk för vilka skyddstiden har gått ut.

Mer information om våra resurser finns i SweClarin-katalogen. Länk till annan webbplats.