Klarspråkstestet

Klarspråkstestet har ersatts av Klarspråkshjälpen.

Klarspråkstestet bestod av ett 30-tal frågor att besvara om en text. Som stöd fanns förklaringar, exempel och råd i anslutning till varje fråga. När man svarat på alla frågor fick man ett omdöme och tips om hur du kan bearbeta texten för att göra den mer begriplig.

I användarundersökningar och webbstatistik såg vi dock att få använde Klarspråkstestet, och ännu färre orkade igenom alla frågor. I vår nya tjänst Klarspråkshjälpen finns därför ett kortare test, där du genom att svara på tio frågor kan se hur begriplig din text är.

För dig som saknar Klarspråkstestet låter vi länkarna nedan finnas kvar under en övergångsperiod innan de avpubliceras.

Klarspråkstest för domar

Det finns även ett förslag till klarspråkstest för domar: