Klarspråkstestet

Med hjälp av Klarspråkstestet kan du ta reda på hur begriplig en text är.

Testet består av ett antal frågor om texten som du ska besvara. Som stöd får du förklaringar, exempel och råd i anslutning till varje fråga. När du svarat på alla frågor får du ett omdöme och tips om hur du kan bearbeta texten för att göra den mer begriplig.

Du kan använda Klarspråkstestet för att testa din egen eller någon annans text. Det går också bra att använda testet vid en kurs eller ett seminarium för att gemensamt diskutera en text.

Testet finns dels för kortare texter, som beslut och brev, dels för längre texter, som rapporter.

PS. Just nu arbetar vi med att ta fram en ny, förbättrad version av Klarspråkstestet. Lansering under 2022.

Klarspråkstest för domar

Det finns även ett förslag till klarspråkstest för domar: