Testa en text

Osäker på hur tydlig din text är? Svara på tio frågor och få tips om förbättringar.

  • Har du tänkt igenom och tagit hänsyn till vilka förkunskaper och hur mycket tid din tänkta läsare har?

  • Var i texten framgår det vad läsaren ska veta eller göra efter att ha läst texten?

  • Är all information nödvändig för läsaren eller finns det något som går att ta bort?

  • Titta på din text. Ser den luftig eller kompakt ut?

  • Finns det några punktlistor i texten?

  • Har du tänkt på vilken ton texten har, och hur läsare kan reagera på den?

  • Har du undvikit eller förklarat svåra ord?

  • Finns det mellanrubriker i texten?

  • Läs texten högt. Flyter den bra?

  • Har du låtit någon annan läsa texten?