Skriv särskiljande rubriker

Rubrikerna ska göra det lätt för läsaren att skumläsa texten och snabbt hitta det relevanta stället. Då behöver rubrikerna vara särskiljande.

Om det övergripande ämnet är detsamma, exempelvis nationella prov i skolan, kan du formulera rubriker med verb som förtydligar skillnaden mellan de olika avsnitten.

En annan fördel med att skriva särskiljande rubriker är att de fungerar som en sammanfattning i miniatyr. Genom att kolla på innehållsförteckningen får läsarna ett hum om innehållet i texten.

Skriv så här


Nationella prov
[Huvudrubrik]
Beställa och hantera nationella prov
Genomföra och bedöma nationella prov
Anpassa nationella prov
Tänk på säkerheten inför provtillfället

Skriv inte så här


Nationella prov
[Huvudrubrik]
Beställning och hantering
Vid genomförande och bedömning
Elever med läs- och skrivsvårigheter
Tänk på följande

Skriv rubriker som underlättar sökningar på webben

Skriver du texter för webben? Då är det smart att skriva rubriker som underlättar för sökmotorer att hitta din text.

Ta reda på vilka sökord dina läsare använder och se till att huvudrubriken och underrubrikerna matchar sökorden. Då kommer sidan att hamna högt i träfflistan. Använd nyckelord och metataggar även i rubriken.