Skriv rubriker som leder läsarna rätt

Lyft fram det viktigaste innehållet i rubriken, så leder du in läsarna på rätt tankespår.

Använd ord i rubriken som ger läsarna en uppfattning om vad som är huvudtanken med texten. Då blir det lättare att ta till sig innehållet.

Rubrikorden får gärna vara konkreta, för det skapar bilder hos läsarna. Om du till exempel skriver en artikel som handlar om försurningen och fiskdöden i Östersjön kan du sätta huvudrubriken ”Torsken i Östersjön dör”. Rubriken fungerar då som en krok att hänga upp innehållet på.

Skriv så här

Torsken i Östersjön dör

Skriv inte så här

Konsekvenser av minskat saltvatteninflöde i Östersjön