Se till att rubriknivåerna är lätta att skilja åt

Om du använder mellanrubriker på flera nivåer är det viktigt att de går lätt att skilja åt. Se till att rubrikerna är olika stora och har olika stil.

Utseendet på rubrikerna ska visa hierarkin mellan dem. Läsaren ska inte behöva grubbla över vilken rubrik som är överordnad och vilken som är underordnad!

I vissa typer av texter, exempelvis vetenskapliga artiklar och formella rapporter, är det vanligt med numrerade rubriker i flera nivåer. Då framgår det av numreringen vilken nivå rubriken och det följande avsnittet är på. Det här knepet kan vara lockande att ta till även i andra längre texter. Fundera om det är nödvändigt, eller om du hellre ska använda dig av tydliga skillnader i storlek och stil.

Använd gärna textmallar med fördefinierade rubrikformat (Rubrik 1, Rubrik 2 osv.) så slipper du fundera. Dessutom underlättar du för personer som använder skärmläsare eller andra hjälpmedel för att läsa din text.

Gör så här

Rubrik 1

Rubrik 2

Rubrik 3

Gör inte så här

RUBRIK 1
Rubrik 2
Rubrik 3