Låt gärna rubriken innehålla verb

Att använda verb är ett bra knep för att skriva tydliga rubriker. Då får du automatiskt med det som händer i avsnittet.

Rubriker med verb blir oftast mer konkreta och beskrivande än rubriker utan verb. Undvik rubriker som bara innehåller ett ord, som ”Nuläget”, eftersom de är ganska intetsägande. Särskilt mellanrubriker kan få vara lite längre.

Skriv så här

X-myndigheten har fastställt en ny lönepolicy
eller:
Ny lönepolicy fastställd

Skriv inte så här

Lönepolicy

(Exemplet ovan gäller förstås information om lönepolicyn. På själva policydokumentet kan ”Lönepolicy” självklart stå som huvudrubrik.)