Bygg upp rubrikerna på liknande sätt

Rubriker som är språkligt uppbyggda på liknande sätt skapar igenkänning. De blir därför lättare att ta till sig.

Hjärnan gillar symmetri och ordning och reda. Det här kan du utnyttja när du skriver rubriker.

Välj ett mönster för rubrikerna och håll dig gärna till det inom samma avsnitt. Om du skriver alla rubriker i en instruerande text med en uppmaning först så bör du göra det genomgående, t.ex. ”Börja med att läsa igenom bruksanvisningen.”

Blanda inte uppmaningar med exempelvis en påståendesats, som ”Ett tips är att ta fram de verktyg du behöver” eller enstaka ord eller fraser, som ”Verktyg” eller ”Bra att förbereda”.

Skriv så här

Gå in på e-tjänsten Söka barnomsorgsplats
Använd bank-id för att logga in
Ange ditt barns namn och personnummer
Välj förskola
Bekräfta dina val

Skriv inte så här

Gå in på e-tjänsten Söka barnomsorgsplats
Bank-id för inloggning
Ange ditt barns namn och personnummer
Val av förskola
Så här gör du för att bekräfta ditt val