Var sparsam med förkortningar

Visst finns det en tjusning med förkortningars korthet, men ofta är de inte smarta utan tvärtom ett hinder för dina läsare. Det gäller särskilt läsare med någon kognitiv funktionsnedsättning. Därför är det klokt att undvika förkortningar i texter med en bred målgrupp eller där du inte vet så mycket om läsaren.

De allra vanligaste förkortningarna (som bl.a., dvs., etc., t.ex. och osv.) kan användas utan förklaring. Det finns dock ingenting som hindrar att man skriver ut även dessa ord och låter bli att förkorta dem. Förkorta inte i onödan! I skönlitterär text och i tidningstext används sällan förkortningar.

Interna förkortningar är alldeles särskilt obegripliga för en utomstående. De kan dessutom ha olika betydelser inom olika verksamheter. Förkortningen gm kan på vissa arbetsplatser betyda ’genom’, på andra ställen kanske ’gärningsman’.

Initialförkortningar (som FN, SOU, EU) kan användas när de är allmänt kända eller när det är motiverat. Det är oftast en god idé att skriva ut hela uttrycket första gången du nämner det, och sätta förkortningen inom parentes. Sedan kan du använda förkortningen i resten av texten.

Skriv så här

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutade att …

Skriv så här

Världshandelsorganisationen (World Trade Organization, WTO) är den organisation i världen som har hand om regler för internationell handel. WTO:s huvuduppgift är att skapa stabila spelregler för den globala handeln.