Se upp med jargong

Jobblivet är fullt av jargong som härstammar från internt språkbruk och styrdokument. Engelska ord är vanliga. Det är lätt att i stunden använda dessa ord även i kommunikation med omvärlden. Men tänk efter – jargong kan vara otydligt för en utomstående läsare. Ofta tillför de inget utan snarare fördunklar.

I tabellen finns några exempel på ord där det ibland är svårt att komma på en enklare, svensk motsvarighet.

Onödiga jargongord:

Skriv så här:

Skriv inte så här:

jämförelse

benchmarking

ta bort

eliminera

uppskatta

estimera

genomföra, införa, följa

implementera

visa, antyda

indikera

tydlig, genomblickbar, begriplig

transparent