Låt verb vara verb

Kan det fresta att skriva vara i behov av trots att behöver är fullt tillräckligt? Stå emot den frestelsen – dina läsare kommer att tacka dig. Kort och gott: krångla inte till det! Ofta räcker ett enkelt verb.

Att använda verb i kombination med substantiv (och ibland även ytterligare ord) i stället för bara ett verb är en kvarleva från kanslisvenskan. Den stilen har tiden sprungit förbi – väck den inte till liv.

Skriv

behöva, bero på, besöka, betala, bo, föreslå, träda i kraft, kartlägga, kontrollera, prövas, redogöra, ändra

Skriv inte

vara i behov av, vara beroende av, avlägga besök hos, erlägga betalning, vara boende, framlägga förslag, ikraftträdande, göra en kartläggning, utföra en kontroll, vara föremål för prövning, göra en redogörelse, vidta en ändring

Innehåller din text många substantiv som slutar på -ande, -ende, -ing, -ning, -else? Då är ett bra råd att kontrollera vart och ett av dessa för att se om du kan använda aktiva verb i stället.

Skriv så här

vi planerar verksamheten

Skriv inte så här

verksamhetsplanering pågår