Förläng inte orden i onödan

Ett sätt att krångla till språket är att skapa långa sammansatta ord. Ett typexempel är utbildningsaktivitet där utbildning räcker bra i de flesta sammanhang. Med hjälp av listan här kan du kolla om din text innehåller onödiga sammansättningar som du kan förenkla.

I den här tabellen hittar du exempel på ord som ofta används för att förlänga andra ord.

Ord som förlänger:

Exempel:

Skriv så här:

Skriv inte så här:

aktivitet

utbildning

utbildningsaktivitet

beteende

inlärning

inlärningsbeteende

bild

problem

problembild

enhet

vaktmästeri

vaktmästerienhet

funktion

tillsyn

tillsynsfunktion

förfarande

behandling

behandlingsförfarande

förhållanden

motsättningar

motsättningsförhållanden

håll

från statsmakterna

från statsmaktshåll

process

utveckling

utvecklingsprocess

resurs

personalen

personalresursen

sektorn

lokalvården

lokalvårdssektorn

situation

nedsmutsningen

nedsmutsningssituationen

ställning

fråga

frågeställning

verksamhet

undersökning

undersökningsverksamhet

åtgärder

förberedelser

förberedelseåtgärder

Ett annat sätt att förlänga ord i onödan är att göra om adjektiv eller adverb till substantiv genom att lägga till -het. Hittar du många ord i din text som slutar på -het? Då är det en bra idé att fundera på om det går att skriva om meningarna.

Skriv

Invånarna har blivit mer medvetna om miljöhotet.

Skriv inte

Medvetenheten om miljöhotet har ökat bland invånarna.