Använd nutida ord

Att språket utvecklas och förändras har du kanske hört till leda. Men det är sant. Ord åldras och ersätts av nya. Föråldrade ord kan störa eller till och med förvirra läsarna. Därför behöver du vara uppmärksam på ålderdomliga ord och uttryck. Undvik dem om det finns mer moderna att ta till.

I den här tabellen hittar du exempel på nutida ord som är att föredra framför mer ålderdomliga ord.

Ord som kan bytas ut:

Använd:

Använd inte:

säga, mena, tycka, tänka, begära

anföra, uttala, påtala, avse att, påkalla

behövas, krävas, vara nödvändig

vara erforderlig

denna, detta, dessa

ifrågavarande, föreliggande

finnas

föreligga

erhålla

i detta fall

i förevarande fall

lyda, följa

efterkomma

vara skyldig att, ska

åligga