Använd korta prepositioner

Lockas du att använda långa prepositioner i onödan? Har förslag angående finansiering en viss lockelse som förslag till finansiering saknar? Tänk om! Den korta prepositionen till är avgjort att föredra. Sambanden mellan ord och uttryck blir tydligare med de korta prepositionerna och texten flyter på bättre.

När det gäller förtjänar en särskild varning. Tack vare sin vaga betydelse går den att använda i väldigt många sammanhang. Nackdelen är att man lätt använder när det gäller för mycket och det kan göra en text irriterande att läsa. Vad händer med ditt budskap om dina läsare lägger energi på att irritera sig på upprepningar?

Använd

om, på, för, till

Använd inte

angående, avseende, rörande, beträffande, gällande, när det gäller, kring

Skriv så här

Utredningen av den framtida fritidsverksamheten för Lillängsskolans elever har lämnat två olika förslag till finansiering för de fem kommande åren.

Skriv inte så här

Utredningen rörande den framtida fritidsverksamheten avseende Lillängsskolans elever har lämnat två olika förslag angående finansiering gällande de fem kommande åren.