Fördjupning: Använd ord som läsaren förstår

När du har bestämt vad du vill säga finns ofta många möjliga val för att klä sakinnehållet med ord. Här får du fler råd och exempel på hur du kan välja det enkla bland flera tänkbara alternativ.