Enkät Klarspråkshjälpen

Har du använt Klarspråkshjälpen? Hjälp oss att förbättra den genom att delta i vår användarundersökning. Svara senast 2024-01-01.

1. Hur har du använt Klarspråkshjälpen?
Välj ett eller flera alternativ.
1. Hur har du använt Klarspråkshjälpen?


2. Vad tycker du om Klarspråkshjälpen?
Bedöm de olika delarna (modulerna) samt Klarspråkshjälpen som helhet. Lämna gärna en kommentar till dina svar.
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Bra Ok Mindre bra Dåligt
Klarspråkshjälpen som helhet
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Bra Ok Mindre bra Dåligt
Modulen ”Komma igång”
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Bra Ok Mindre bra Dåligt
Modulen ”Skriva klarspråk”
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Bra Ok Mindre bra Dåligt
Modulen ”Testa en text”