Avstavningslexikon

Med Språkrådets avstavningslexikon kan du få hjälp med hur du avstavar olika ord.

Mer om avstavning

Du kan läsa mer om avstavning i svenskan i Frågelådan:

Lexikon under utveckling

Avstavningslexikonet är under utveckling, vilket gör att vissa buggar och felaktigheter kan förekomma. Kontakta oss gärna om du upptäcker något problem!